BÆREDYGTIGE VINDERSTRATEGIER - Konference med Technology Denmark

Vores samarbejdspartner Technology Denmark inviterer til konference torsdag 24. november fra kl.14.45 - 22.00 på Holckenhavn Slot bæredygtig vinderstrategi.

Dagsorden for dagen:

Ankomst og registrering | 14.45
Registrering og netværk

Velkomst | 15.15
Alf Rehn, Professor, Innovation, Design & Management, Syddansk Universitet

Bæredygtighed & ledelse | 15.30
Nana Bule, direktør i Microsoft Denmark

Lederskab & forretningspotentiale | 16.30
Hvordan sikrer vi, at erhvervslivet udvikler sig og skaber nye virksomheder og arbejdspladser og samtidig støtter modige og dygtige iværksættere, så de får optimale vilkår, der kan sikre fremtidens velstand og vækst? Hvordan sikrer vi kapital, talent og vilkår for succes for danske iværksættere, så vi kan skabe arbejdspladser, skatteprovenu og innovation i Danmark og dermed give videre et attraktivt samfund til næste generation?

Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden, investor i danske virksomheder, fhv. direktør i B&O og forfatter til “Samfundskontrakten”

Drinks & Netværk | 18.00

Vækststrategier i en stadigt mere digital verden | 18.45
Jens Harsaae, non-executive chair & investor
Geopolitisk omskiftelighed, covid-19 og digitaliseringens stadig større muligheder stiller nye krav til virksomheders strategi. Med udgangspunkt i en konkret case, giver Jens Harsaae sit bud på hvordan man kan arbejde med strategi ved udgangen af 2021 – hvad er nyt og hvad er uforandret?

Middag | 19.30

Award og afrunding | 21.30
Mette Beck-Nielsen, administrerende direktør i Technology Denmark

Tilmeld dig via linket her https://bit.ly/3nAzdL5

OBS. Partnere i Technology Denmark deltager gratis på vores konferencer. Er du ikke partner Technology Denmark se da priser via linket her https://bit.ly/3nAzdL5