Innovation & Compliance netværk - “Compliance for techhippier”

Technology Denmark inviterer til Innovation & Compliance netværk med det overordnede tema "Comliance for techhippier" 10. marts fra kl.9.00 - 12.00 hos Umbraco. 

Intro til tema

Nogle sektorer har haft årtier til at øve sig på at arbejde med regelefterlevelse - på engelsk kaldet ”compliance”. Det gælder eksempelvis offentlige myndigheder, finansielle virksomheder, medicinalvirksomheder mv.

Men de senere års tiltagende regulering af digitale teknologier, herunder ikke mindst i form af vedtagelsen af GDPR, har betydet, at behovet for at arbejde kontinuerligt med compliance rammer nogle helt nye sektorer og typer af virksomheder. Mange virksomheder er derfor i disse år ved at lære, hvad der ligger i at arbejde compliance i praksis. Og i nogle tilfælde opstår der nogle helt grundlæggende konflikter mellem et innovationsdrevet mindset og miljø, som skal forsøge at omstille sig til at tænke i lovgivningsmæssige begrænsninger, risikovurderinger, dokumentation mv.

Key take aways

  • Hvad dækker begrebet “compliance” over?
  • Hvordan omstiller man en innovationsdrevet organisation til også at tænke compliance?
  • Hvordan kommunikerer man sit arbejde med compliance eksternt overfor kunder og omverdenen?
  • Hvilke udfordringer giver det at arbejde med compliance i en vækstvirksomhed, og hvordan overkommer man dem?  

Læs mere om netværket og tilmeld dig her hos Technology Denmark 

Obs. Deltagelse i netværksmøderne er gratis for partnere i Technology Denmark.